1. Introducere


V-ați săturat de cozi interminabile şi birocraţie? Digital Office Support SRL vine în ajutorul dumneavoastră cu soluții online menite să vă salveze timpul atât prețios.

Site-ul Extrasonline.ro a fost realizat pentru dumneavoastră cu scopul de a oferii o gamă de servicii menite să vă ajute cu obținerea extraselor de carte funciară și a extraselor din planul cadastral, astfel evitând drumurile și cozile de la oficiile teritoriale de cadastru şi publicitate imobiliară.

Oferim suportul nostru atât online prin email sau live chat, serviciul de consultanță fiind inclusă în prețul de achiziție.2. Definiții


Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri de către Extrasonline.ro și partenerii săi, prin intermediul magazinului virtual www.extrasonline.ro către Cumpărător și pot fi modificate oricând de către Extrasonline.ro fără notificare prealabilă.


Astfel, următorii termeni vor însemna:

Cumpărător - persoană fizică / persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.

Vânzător - Extrasonline.ro, cu denumirea comercială Digital Office Support SRL, având sediul social în str. Semaforului, nr. 26, Sibiu, CUI RO43739237, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J32/282/2021.

Bunuri - orice produs, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.

Comandă - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și să facă plată acestora.

Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător.

Drepturi de Proprietate Intelectuală - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Site - domeniul www.extrasonline.ro și subdomeniile acestuia.3. Documente Contractuale


Prin lansarea unei Comenzi electronice pe site-ul www.extrasonline.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail, telefon și/sau WhatsApp) prin care Vânzatorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente:

Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice.

Dacă Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru implică o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.
Confirmarea Comenzii se face electronic (e-mail). Prețurile produselor din comandă sunt valabile 3 zile lucrătoare de la data înregistrării comenzii. Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.4. Comanda și Livrarea Produsului


1) Servicii oferite și integritatea documentelor

Prin intermediul site-ului Extrasonline.ro, puteți comanda extrase de carte funciară și/sau extrase din planul cadastral pentru imobile de tip teren, teren cu construcție sau apartament, denumite legal "unitate individuală").

Serviciul NU este momentan disponibil pentru cărțile funciare colective.

Documentele generate de ANCPI și/sau OCPI sunt originale iar datele afișate în cadrul acestor documente NU vor fi alterate voluntar sau la cerere.


2) Plasarea comenzii

Pentru a lansa o comanda este nevoie să completați formularul de pe pagina de comandă, furnizând informațiile necesare în vederea identificării cărții funciare, cât și o serie de informații de contact în vederea transmiterii documentelor aferente comenzii (extrasul de carte funciară și/sau extrasul din planul cadastral și factura aferentă serviciilor).

Este responsabilitatea dumneavoastră completarea corectă a datelor introduse in formularul de comandă.


3) Informații necesare pentru lansarea unei comenzi

Pentru a putea putea lansa o comanda este nevoie să completați următoarele câmpuri:
- «Județ imobil»
- «Localitate / Sector imobil» - unitatea administrativ-teritorială de care aparține imobilul (comună, municipiu, oraș)
- «Număr de Carte Funciară»
- «Număr Cadastru» - în cazul extrasului de carte funciară
Aceste informații ne vor ajuta în identificarea imobilului.

Imobilul va fi identificat în ordinea priorității, după numărul de carte funciară, ulterior se încearcă după numărul de plan cadastral și în ultimă instanță după numărul topografic. Dacă nu se reușește identificarea, vom trimite o notificare în care se vor cere după caz, un extras de carte funciară mai vechi și/sau adresa imobilului sau alte date care ne pot ajuta în identificarea corectă a imobilului.

Dacă se reușește identificarea unui imobil cu datele furnizate, extrasul va fi livrat cu acele date iar comanda va fi considerată livrată. Completați cu atenție câmpurile.

În cazul în care doriți să solicitați extras de carte funciară pentru mai multe imobile, este necesar să lansați câte o comandă separată pentru fiecare.


4) Date de contact necesare

Următoarele câmpuri sunt necesare pentru generarea facturii și pentru livrarea documentelor aferente comenzii:
- «Nume client» - numele dumneavoastră necesar generării facturii
- «CUI Firmă» - dacă ați selectat 'Doresc factură pe firmă'
- «Adresa» - adresa de facturare dacă nu ați selectat 'Doresc factură pe firmă'
- «Telefon» - număr de telefon unde veți primi un SMS cu link-ul de unde puteți descărca documentele solicitate
- «E-mail» - adresa de e-mail unde veți primi confirmarea plății și ulterior documentele solicitate
Dacă doriți ca extrasul de carte funciară să fie trimis și pe WhatsApp, trebuie să bifați opțiunea "Doresc extrasul și pe WhatsApp" și să vă asigurați că numărul de telefon pe care îl adaugați are un cont de WhatsApp asociat. În caz contrar, trimiterea pe WhatsApp nu va fi posibilă.


5) Timpul de livrare al documentele solicitate

Pentru comenzile înregistrate în zile lucrătoare ( Program: Non-Stop, cu excepția zilelor declarate sărbători legale ), în intervalul orar Comenzile Urgente primite de Luni până Vineri în intervalul 9:00 - 19:30 vor fi soluționate în aceeași zi, până în ora 20:00, documentele solicitate vor fi livrate în cadrul intervalelor de timp menționate în tabelul de mai jos.

Pentru comenzile plasate în afara acestui interval, documentele vor fi livrate în intervalele specificate mai jos, începând cu ora 09:00 a următoarei zi lucrătoare ulterioare confirmării comenzii.

Tip Serviciu Timp de livrare standard Timp de livrare URGENT30
Extras de Carte Funciară 1 zi lucrătoare 30 minute
Extras de Plan Cadastral 1 zi lucrătoare 30 minute

În cazul în care sistemul sistemul național de generare a extraselor este oprit sau nefuncțional pot apărea întârzieri de minim 24 de ore în transmiterea extrasele de carte funciară sau a extrasele din planul cadastral. În cazul imobilelor care au carte funciară analogică (pe hârtie), pentru care nu a fost făcută conversia în sistemul digital ETERRA această întârziere poate fi prelungită pana la 3 zile lucrătoare. Aceste cazuri sunt considerate situații expecționale și vă asigurăm ca vă vom informa printr-un telefon, email, sms și/sau WhatsApp (dacă ați selectat 'Doresc extrasul și prin WhatsApp'). Aceaste situații vă dau dreptul să renunțați la comandă dacă nu sunteți de acord iar suma achitată va fi returnată integral în contul aferent cardului pe care l-ați folosit pentru efectuarea plății.


6) Livrarea documentelor

În funcție de metoda aleasă în formularul de comandă ( E-mail și SMS și/sau WhatsApp ), veți primi următoarele documente:
- pentru extrasul de carte funciară: Extras de Carte Funciară pentru Informare, Arhiva Coordonatelor (dacă este disponibilă) și Factură Fiscală pentru serviciile oferite.
- pentru extrasul din planul cadastral: Extras din Planul Cadastral și Factură Fiscală pentru serviciile oferite.
- în cazul în care documentul solicitat pentru imobilul înscris conform datelor furnizate de Utilizator pentru care s-a solicitat extrasul de plan cadastral nu este integrat în baza de date grafica a OCPI Vânzatorul va livra Cumpăratorului un document de negație atestând acest fapt.
- în cazul în care datele transmise prin intermediul formularului completat la plasarea comenzii nu sunt corecte Vânzătorul va livra Cumpărătorului un document de negație atestând acest fapt. Aceaste situații NU vă dau dreptul să renunțați la comandă iar suma achitată NU va fi returnată.
Este responsabilitatea dumneavoastră completarea corectă a datelor introduse in formularul de comandă.5. Obligațiile Vânzătorului


 • Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile care îndeplinesc cerințele și specificațiile Cumpărătorului exprimate în Comandă;
 • Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. Descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;


6. Dreptul de proprietate intelectuală și industrială


Utilizatorul/Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice nici una dintre informările primite de la Vânzător.

Toate desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea Extrasonline.ro și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Toate elementele de conținut cum sunt descrierile, desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a Extrasonline.ro, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect prin licențe de utilizare și/sau publicare.

Utilizatorului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui element conținut de mai sus în orice alt context decât cel original intenționat de Extrasonline.ro, includerea oricărui element de conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Extrasonline.ro asupra elementelor de conținut precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea elementelor de conținut, decât cu acordul scris expres al Extrasonline.ro.7. Drepturile asupra conținutului site-ului


Întreg conținutul site-ului și elementele de grafică, inclusiv dar fără a se limita la acestea, respectiv tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare - cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar - sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc.) aparțin Extrasonline.ro.

Conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Extrasonline.ro. Prin urmare, este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei parți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu urmatoarele exceptii:

(i) este permisa reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presa etc.) a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 400 de caractere), fiind obligatorie specificarea sursei informațiilor preluate, cu link, sub urmatoarea forma: (Sursa: nume site - link către conținutul site-ului).

(ii) sunt permise link-urile către site-ul www.extrasonline.ro, iar specificarea sursei informațiilor se va face dupa fiecare link sau în finalul articolului, dupa cum urmeaza: „Informații furnizate prin amabilitatea Extrasonline.ro - link către conținutul site-ului)

Utilizatorii se obliga să respecte toate drepturile de autor și toate drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Administratorul site-ului și partenerii săi le detin asupra/în legatură cu site-ul www.extrasonline.ro.

Extrasonline.ro își rezervă dreptul de a acționa în instanța orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute prin e-mail la adresa mail contact@extrasonline.ro, cu specificația „În atenția agenției”.

Orice persoană care transmite sau publică în orice mod informații ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legatură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă ca incalcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod raspunderea Extrasonline.ro, ci numai raspunderea persoanelor respective.

Extrasonline.ro poate derula în orice moment campanii publicitare și/sau promotii în orice sectiune din site, fără ca aceasta operatiune să necesite acordul Utilizatorilor site-ului. Spatiile și dimensiunea campaniilor publicitare și promotiilor nu necesita acordul Utilizatorilor site-ului și pot fi schimbate oricand fără a necesita anuntarea prealabila.

Extrasonline.ro nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promotiile organizate în site, altele decât cele organizate strict pe site.8. Limitarea răspunderii administratorului site-ului


Extrasonline.ro nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul site-ului, respectiv pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii site-ului. Cu toate acestea, Extrasonline.ro va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și maniera profesionistă în care vor fi furnizate informațiile pe site, pentru a dobândi și menține încrederea Utilizatorilor în site. în acest sens, Extrasonline.ro va încerca să corecteze în cel mai scurt timp posibil erorile și omisiunile semnalate.

Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanții pentru conținutul site-ului și în nicio situatie nu poate fi ținut răspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricarei părți/secvente/pagini de pe site sau din imposibilitatea utilizarii acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.

Informațiile furnizate prin intermediul site-ului sunt oferite cu bună-credință, din surse apreciate ca fiind de încredere. în cazul în care vreunul din articolele publicate sau orice alta informație intraă sub incidenta legii dreptului de autor, rugăm Utilizatorii să ne contacteze la adresa de e-mail contact@extrasonline.ro, pentru a putea lua măsurile ce se impun. Totodată, Utilizatorii trebuie să aibă în vedere faptul că informația prezentată poate include eventuale informații inexacte (de ex.: date de ordin tehnic sau erori de tastat). Administratorul site-ului va face toate diligentele necesare pentru a corecta în cel mai scurt timp posibil aceste aspecte.

Utilizatorii înteleg și acceptă faptul că Extrasonline.ro nu garantează:

că informațiile continute pe site sunt pe deplin complete;

că informațiile introduse de Utilizatorii website-ului sunt reale, corecte și nu își asumă raspunderea pentru modul în care vizitatorii le folosesc;

că informațiile sau serviciile de pe site vor satisface toate cerințele Utilizatorilor, iar pentru folosirea inadecvată a acestora Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate;

pentru rezultatele obținute de Utilizatori ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor disponibile prin intermediul site-ului utilizarea informațiilor și a serviciilor făcându-se de către Utilizatori pe propria răspundere;

că serviciile disponibile prin intermediul site-ului vor funcționa constant, neîntrerupt, fără erori - față de acest aspect, Extrasonline.ro nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care Utilizatorii le-ar putea avea din cauza nefuncționării temporare sau defectuoase a site-ului sau pentru folosirea informațiilor obținute prin utilizarea link-urilor de pe site către alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea Utilizatorilor).

De asemenea, Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul ca Extrasonline.ro nu este responsabila pentru eventuale inadvertente, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate pe site de către Utilizatori. Totodata, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Extrasonline.ro este absolvită de orice raspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul serviciilor oferite prin site, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare. în mod expres, Utilizatorii site-ului sunt de acord să exonereze de raspundere Extrasonline.ro pentru orice acțiune judiciara sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a site-ului.

Pentru cazuri de forță majoră, Extrasonline.ro și/sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, este exonerată total de orice raspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Extrasonline.ro, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure Extrasonline.ro și/sau pe operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele și reprezentantii săi de și impotriva oricăror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fără nici un fel de limitare, onorariile avocatilor), cheltuieli, judecați, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligații rezultate sau relationate cu orice alta acțiune a Utilizatorilor în legatură cu utilizarea site-ului sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

Extrasonline.ro nu ofera nicio garantie, nici în mod expres și nici implicit, în ceea ce priveste inclusiv, dar fără limitare la funcționarea site-ului www.extrasonline.ro, informatia, conținutul, materialele sau produsele de pe site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres ca folosirea acestui site și aplicarea informațiilor se face pe propriul lor risc.9. Abonarea Utilizatorilor la newslwettere și alerte


Atunci când un utilizator apelează la serviciile site-ului extrasonline.ro îi vor fi solicitate numele (utilizat doar pentru a genera factura), numărul de telefon (pentru a putea fi contactat în cazul unor probleme legate de comanda plasată) și adresa de e-mail (pentru a trimite confirmarea plății și factura aferentă serviciul achiziționat).

Toate cererile formulate pe site-ul extrasonline.ro vor include automat adresa dvs. de e-mail în baza de date a newsletter-ului companiei. Pentru „Dezabonare” trebuie doar să ne comunicați în scris acest lucru folosind adresa de e-mail a companiei contact@extrasonline.ro. Nu trimitem mesaje comerciale nesolicitate (spam-uri).

În situația în care, utilizatorul contactează echipa Extrasonline.ro, vom avea acces la adresa de IP a device-ului dvs, la tipul de browser și device folosite. Aceste date sunt prelucare prin intermediul cookie-urilor – despre acest subiect puteți găsi multe informații accesând pagina destinată politicii de utilizare a cookie-urilor.

De asemenea, în momentul în care nu finalizați o comandă pe site-ul extrasonline.ro, pe adresa de e-mail introdusă veți primi un scurt reminder cu privire la comandă. Ne dorim să vă ținem la curent cu acțiunile dvs. efectuate pe site-ul extrasonline.ro. Dacă doriți în mod expres să nu primiți aceste e-mailuri, ne puteți scrie la gdpr@extrasonline.ro.10. Facturare și plăți


Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Plata serviciilor, inclusiv procesarea datelor de card se face exclusiv online, prin procesatorul de plăți Stripe.

Extrasonline.ro nu solicită și nu stochează detalii despre cardul tău.

Pentru a spori securitatea plăților online, în acord cu ultimele reglementari UE, începând cu 1 Ianuarie 2021, băncile din Romania au introdus un nou factor de autentificare. Acest element nou de autentificare îți poate fi solicitat în procesul de autorizare a plății, alături de codul 3D Secure pe care îl primești prin SMS.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a asigura corectitudinea datelor introduse în formularul de comandă (E-mail, Telefon, Nume, CUI - dacă este cazul, etc.).

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile și în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în formularul de comandă și/sau SMS / WhatsApp .11. Responsabilități


 • Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.
 • Vânzătorul se eliberează de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.
 • Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
 • Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea produselor. Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.
 • Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site. Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imaginile și descrierile expuse pe site în orice mod, datorită modificării caracteristicilor și design-ului fără notificare prealabilă. Vânzătorul își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site fără notificare prealabilă.
 • Vânzătorul nu garantează disponibilitatea în stoc a produselor afișate, motiv pentru care va avea dreptul de a nu livra parțial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă sau nu sunt disponibile.
 • În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, Vânzătorul își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.
 • Vânzătorul nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe site.
 • Valoarea maximă a obligațiilor Vânzătorului față de orice client în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Vânzător de la clientul respectiv.
 • Produsele comercializate pe site sunt destinate utilizării personale, iar revânzarea acestora este strict interzisă, conform Codului Fiscal.


12. Forță majoră


Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.13. Legea aplicabilă


Prezentul contract este supus legii Române. Eventualele litigii apărute între Extrasonline.ro și utilizatori/clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești Române competente.14. Oferte speciale


Extrasonline.ro are în momentul de față, în desfășurare mai multe campanii cu oferte speciale.

Acestea se regăsesc promovate pe prima pagină a site-ului și se aplică în funcție de specific, atât utilizatorilor persoane fizice, cât și utilizatorilor persoane juridice.

În cazul în care pe site nu este afișată nicio ofertă puteți afla despre oferte și discount-uri trimițând un email la adresa contact@extrasonline.ro15. Modificarea termenilor și condițiilor


Extrasonline.ro are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile cuprinse în Termeni și condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabila și fără a fi obligata să îndeplinească vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare este acceptata deplin și necondiționat de către Utilizatorii site-ului prin simpla utilizare sau accesare a site-ului sau a oricărei facilitați oferite de site, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului și/sau utilizarea în orice mod a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.16. Condiții de utilizare. Garanții


Utilizatorul folosește site-ul pe propria responsabilitate, Digital Office Support SRL fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. Digital Office Support SRL nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site. Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui site și tentativa de efectuare a acestora, incluzând și fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, etc, vor fi pedepsite conform legii.

Pentru comenzile achitate cu cardul bancar online, livrarea produselor se va face doar după confirmarea procesatorului de plăți online în legătură cu debitarea contului bancar al clientului. Magazinul online www.extrasonline.ro declară pe propria răspundere că produsele comercializate nu sunt contrafăcute. În cazul în care apar situații de nemulțumire și în vederea realizării de conciliere internă, ne puteți contacta pe adresa de e-mail: contact@extrasonline.ro.

ANPC - https://anpc.ro/
ODR - https://ec.europa.eu/consumers/